Login

De stichting Lichtschip 12 Noord Hinder gevestigd te Hellevoetsluis, ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel onder nummer 41135898, maakt zich sterk voor het beschermen van je privacy. Iedereen heeft recht op de bescherming van persoonlijke informatie.

Welke gegevens we van je vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, hoe er binnen deze stichting omgegaan wordt met persoonsgegevens.

1. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres. Alle persoonsgegevens die de stichting Lichtschip 12 Noord Hinder verwerkt, beschouwen we als bijzondere persoonsgegevens. De wet verbiedt het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Als we meer willen weten dan je NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres, leeftijd en bankrekeningnummer, vragen we altijd eerst je uitdrukkelijke toestemming om die gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.

1.1  Waarvoor verzamelt en verwerkt de stichting Lichtschip 12 Noord Hinder persoonsgegevens?

De stichting Lichtschip 12 Noord Hinder verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend voor doeleinden ten behoeve van de stichting en algemene informatie en communicatie betreffende de stichting. Hier onder kan je in meer detail lezen welke gegevens we waarvoor verwerken. We verzamelen niet meer gegevens dan nodig voor het doel van de verwerking ten behoeve van de stichting.

1.2  Wanneer ben ik verplicht om mijn gegevens te delen en wat gebeurt ermee?

Je kiest zelf of en waarvoor je gegevens met ons wilt delen. We vragen je om persoonsgegevens aan ons te verstrekken als je:

Vrijwilliger wordt bij de stichting Lichtschip 12 Noord Hinder en daartoe een vrijwilligersovereenkomst sluit met de stichting. Hiervoor vragen we om je NAW-gegevens, geslacht, e-mail adres en telefoonnummer, zodat we je op de juiste manier kunnen registreren en informeren. We vragen daarnaast ter controle van je leeftijd om je geboortedatum.

We vinden het belangrijk om communicatie en informatie tussen het bestuur en alle bij de stichting Lichtschip 12 Noord Hinder betrokken vrijwilligers op een positieve manier mogelijk te maken.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting Lichtschip 12 Noord Hinder op 3 september 2018.

De secretaris,                                                                                                                                               De voorzitter,

W. Boot                                                                                                                                                       A.C. Pollemans

Contact

Pour les rendez-vous de groupe et renseignements:
telephone +31 6 57 57 57 92

Lieu de visite:
Koningskade 4
3221 CC Hellevoetsluis
Navigation: Industriehaven 50
Hellevoetsluis

Adresse postale:
Postbus 1014
3220 BA Hellevoetsluis
E-mail: info@noordhinder.nl

Heures d’ouverture

Indokken 2021

anbi logo   YT

logo bezoek hellevoetsluis

Timbres et vin

A l’occasion du jubilée en 2013 nous avons fait imprimer un timbre spécial et avons sélectionné deux délicieux vins français(blanc et rouge).
Ces produits sont en vente dans notre petite boutique à bord et en ligne. Les années 2019 et 2020 sont épuisées mais un timbre 2021 est aujourd’hui disponible !

PZ2021kl

Accès à notre magasin (néerlandais)