users Stichting Vrienden van het Lichtschip 12 NOORD HINDER

Ter ondersteuning van de activiteiten van de “Stichting Lichtschip 12 Noord Hinder” is op 26 februari 2008 de “Stichting Vrienden Lichtschip 12 Noord Hinder”opgericht.

Deze stichting heeft tot doel fondsen te werven teneinde de collectie van het Lichtschip te kunnen uitbreiden en in de toekomst te komen tot een wallocatie waar alles wat te maken heeft met de gehele vaarwegmarkering te kunnen onderbrengen.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24431359

Ook is de Stichting door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 58 153. Hierdoor zijn giften en donaties onder voorwaarden aftrekbaar van de belastingen.anbi logo

U kunt de activiteiten steunen door vriend te worden voor minimaal € 25,00 per jaar. Leden van de Nederlandse Vuurtorenvereniging en van de Stichting Historie der Kustverlichting minimaal € 10,00

U heeft dan gedurende de openingstijden, met uw gezin, gratis toegang aan boord van de Noord Hinder”.

Vriendenpas 2014

Klik HIER om vriend te worden van onze Stichting.

Bankrekening Stichting Vrienden Lichtschip 12 Noord Hinder: NL63 RABO 0115 8639 66

 

Contact

Voor afspraken groepsbezoek en informatie:
info@noordhinder.nl 

Bezoekadres:
Koningskade 4
3221 CC Hellevoetsluis
Navigatie: Industriehaven 50
Hellevoetsluis

Postadres:
Postbus 1014
3220 BA Hellevoetsluis
E-mail: info@noordhinder.nl

Openingstijden

 

 

Indokken 2021

anbi logo   YT

logo bezoek hellevoetsluis