Afdrukken

Algemene gegevens;

Naam ANBI: Stichting Vrienden van het Lichtschip 12 Noord Hinder 
Oprichting:

Stichting Vrienden van het Lichtschip 12 Noord Hinder is op 21 februari 2008

opgericht ten overstaan van notaris  Mr. W.A. Blok te Hellevoetsluis 

Nummer K.v.K: 24431359 
Fiscaal nummer: 8190.85.431 
Dossiernummer ANBI:   58 153
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.noordhinder.nl
Bank: NL62 INGB 0007 6192 24
Postadres: Postbus 1014 – 3220 BA Hellevoetsluis

anbi logo
Bestuurssamenstelling;

Voorzitter: A.C. Pollemans
Secretaris: W. Boot
Penningmeester:   L.A. Koster


Stichting Vrienden van het Lichtschip 12 Noord Hinder heeft ten doel;


1.    Het ondersteunen –met name in financieel opzicht- van de stichting: Stichting Lichtschip 12 Noord Hinder.
2.    Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen.


Beloningsbeleid;

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in  de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Verantwoording;

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt  een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van het jaarverslag.

Voor de jaarverslagen wordt verwezen naar de bijlagen:


Bijlagen;

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013