Lichtflitsen van de Noord Hinder

 

Lichtflitsen van de Noordhinder is een uitgave van de Stichting Lichtschip 12 Noord Hinder. Het blad verschijnt periodiek en wordt verspreid onder de relaties, sponsoren, begunstigers en vrienden van het Lichtschip 12 Noord Hinder.

Klik op het voorblad hieronder om de Lichtflitsen te openen en veel lees plezier!

 

LF19 1grkaft

  Lichtflitsen 2019 nummer 1

 

Kaftgr2019 2

 Lichtflitsen 2019 nummer 2

 

 

Wilt u ons steunen op Facebook?

Klik dan op onderstaand Facebook logo en daarna op Volgen

FB logo

De stichting Lichtschip 12 Noord Hinder gevestigd te Hellevoetsluis, ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel onder nummer 41135898, maakt zich sterk voor het beschermen van je privacy. Iedereen heeft recht op de bescherming van persoonlijke informatie.

Welke gegevens we van je vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, hoe er binnen deze stichting omgegaan wordt met persoonsgegevens.

1. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres. Alle persoonsgegevens die de stichting Lichtschip 12 Noord Hinder verwerkt, beschouwen we als bijzondere persoonsgegevens. De wet verbiedt het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Als we meer willen weten dan je NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres, leeftijd en bankrekeningnummer, vragen we altijd eerst je uitdrukkelijke toestemming om die gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.

1.1  Waarvoor verzamelt en verwerkt de stichting Lichtschip 12 Noord Hinder persoonsgegevens?

De stichting Lichtschip 12 Noord Hinder verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend voor doeleinden ten behoeve van de stichting en algemene informatie en communicatie betreffende de stichting. Hier onder kan je in meer detail lezen welke gegevens we waarvoor verwerken. We verzamelen niet meer gegevens dan nodig voor het doel van de verwerking ten behoeve van de stichting.

1.2  Wanneer ben ik verplicht om mijn gegevens te delen en wat gebeurt ermee?

Je kiest zelf of en waarvoor je gegevens met ons wilt delen. We vragen je om persoonsgegevens aan ons te verstrekken als je:

Vrijwilliger wordt bij de stichting Lichtschip 12 Noord Hinder en daartoe een vrijwilligersovereenkomst sluit met de stichting. Hiervoor vragen we om je NAW-gegevens, geslacht, e-mail adres en telefoonnummer, zodat we je op de juiste manier kunnen registreren en informeren. We vragen daarnaast ter controle van je leeftijd om je geboortedatum.

We vinden het belangrijk om communicatie en informatie tussen het bestuur en alle bij de stichting Lichtschip 12 Noord Hinder betrokken vrijwilligers op een positieve manier mogelijk te maken.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting Lichtschip 12 Noord Hinder op 3 september 2018.

De secretaris,                                                                                                                                               De voorzitter,

W. Boot                                                                                                                                                       A.C. Pollemans

 

Lichtflitsen van de Noord Hinder

Lichtflitsen van de Noordhinder is een uitgave van de Stichting Lichtschip 12 Noord Hinder. Het blad verschijnt periodiek en wordt verspreid onder de relaties, sponsoren, begunstigers en vrienden van het Lichtschip 12 Noord Hinder.

Klik op het voorblad hieronder om de Lichtflitsen te openen en veel lees plezier!

 

LF2018 1voorblad

  Lichtflitsen 2018 nummer 1

 

 

LF2018 2Voorblad

 Lichtflitsen 2018 nummer 2

 

Wilt u ons steunen op Facebook?

Klik dan op onderstaand Facebook logo en daarna op Vind ik leuk!

FB logo

Naar

Nieuws

 

Algemene gegevens;

Naam ANBI: Stichting Vrienden van het Lichtschip 12 Noord Hinder 
Oprichting:

Stichting Vrienden van het Lichtschip 12 Noord Hinder is op 21 februari 2008

opgericht ten overstaan van notaris  Mr. W.A. Blok te Hellevoetsluis 

Nummer K.v.K: 24431359 
Fiscaal nummer: 8190.85.431 
Dossiernummer ANBI:   58 153
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.noordhinder.nl
Bank: NL62 INGB 0007 6192 24
Postadres: Postbus 1014 – 3220 BA Hellevoetsluis

anbi logo
Bestuurssamenstelling;

Voorzitter: A.C. Pollemans
Secretaris: W. Boot
Penningmeester:   L.A. Koster


Stichting Vrienden van het Lichtschip 12 Noord Hinder heeft ten doel;


1.    Het ondersteunen –met name in financieel opzicht- van de stichting: Stichting Lichtschip 12 Noord Hinder.
2.    Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen.


Beloningsbeleid;

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in  de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Verantwoording;

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt  een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van het jaarverslag.

Voor de jaarverslagen wordt verwezen naar de bijlagen:


Bijlagen;

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Algemene gegevens;

Naam ANBI: Stichting Lichtschip 12 Noord Hinder
Oprichting: Stichting Lichtschip 12 Noord Hinder is op 4 oktober 1996 opgericht ten overstaan
van notaris Mr. A. Verzijl te Hellevoetsluis
Nummer K.v.K: 41135898
Fiscaal nummer: 8056.69.000
Dossiernummer ANBI:  51999
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.noordhinder.nl
Bank: NL62 INGB 0007 6192 24
Postadres: Postbus 1014, 3220 BA Hellevoetsluis


anbi logoBestuurssamenstelling;

Voorzitter :  A.C. Pollemans
Vice-voorzitter/ maritieme zaken   
:  W.C. Risseeuw
Secretaris :  W. Boot
Penningmeester / museale zaken              
:  L.A. Koster
Beheerder :  C.H. Vermaat
Coördinator gidsen / webmaster :  A.N. van Campen
Lid :  M.L.E. Dekkers


Doelstelling;

Stichting Lichtschip 12 Noord Hinder heeft ten doel:

  1. Het instandhouden van het Lichtschip 12.
  2. Het geven van voorlichting over lichtschepen.

De stichting tracht haar doel met alle wettige middelen te verwezenlijken.

Beloningsbeleid;

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verantwoording;

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van het jaarverslag.

Voor de jaarverslagen, zowel secretarieel als financieel wordt verwezen naar de bijlagen:

Bijlagen;

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

 

 

Financieel jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2012

Zoekt u een leuke en unieke locatie voor uw trouwfoto’s?
Op de voorsteven?
Op de klimtoren?
In de uitkijk?
Bij het kompas?
Bij het roer?
Kom dan naar de Noord Hinder.

Info via contactformulier of telefoon 06 57 57 57 92.

 

 Vrijwil1

U wilt vrijwilliger op het Lichtschip 12 Noord Hinder worden, maar er is nog steeds een "kleine drempel"?

 

Dan hierbij wat informatie om u over die drempel heen te helpen !

 

Het team

Wij zijn een team van ongeveer 35 vrijwilligers bestaande uit zowel mannen als vrouwen, jong en oud.

Wij zijn een (h)echt team en hebben allemaal dezelfde passie: het Lichtschip 12 Noord Hinder! Met z'n allen proberen we het lichtschip in stand te houden. En eerlijk is eerlijk: dat lukt ons nog aardig ook ! En daar zijn wij uiteraard best wel trots op.

Maar het meest trots zijn wij op de geweldige sfeer die aan boord heerst, want vrijwilligerswerk dat doe je immers voor je plezier! Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Ja toch?

 

De werkzaamheden

Een aantal vrijwilligers zijn werkzaam in de onderhoudsploeg, anderen treden op als gids en weer anderen doen museale werkzaamheden. 

De onderhoudsploeg verricht werkzaamheden ten behoeve van de instandhouding van het schip. De vrijwilligers van de onderhoudsploeg zijn met name op de dins- en donderdagen aan boord te vinden.

De gidsen fungeren als gastvrouw/gastheer en ontvangen de bezoekers op ons schip. Deze dames en heren zijn regelmatig aan boord te vinden (zie openingstijden). 

De museale groep zorgt voor het archiveren en bijhouden van de museale collectie. Tevens doen zij onderzoek (speurwerk) naar geschiedkundige feiten in relatie tot de Noord Hinder.

 

Wilt u in een leuk team werken? Wilt u baas over uw eigen agenda blijven?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

En geen nautische kennis? Dat maakt niet uit, het belangrijkste is dat u enthousiast bent!

 

Is uw interesse gewekt?

Bel dan met 06 57 57 57 92 voor een oriënterend gesprek. U kunt natuurlijk ook tijdens de openingstijden even aan boord komen om onder het genot van een bakje koffie wat meer informatie in te winnen. Maar u kunt uiteraard ook het contactformulier invullen, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

 

Is het gelukt? Is uw kleine drempel veranderd in een rode loper? Klasse! We zien uw telefoontje of contactformulier binnenkort graag tegemoet. 

 

Hieronder wat werk- en sfeerfoto's:

 

Vw1H

Teamwork

 

Vw2B

Tijd voor een bakkie

 

 Vw3B

Noeste arbeid

 

Vw4B

Gezellig samenzijn vrijwilligers en partners

 

 

 

 Vrijwillger 1

Het Lichtschip 12 Noord Hinder is een stage plek voor maatschappelijke stages (MAS).

MAS houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving.

De school mag maximaal 30 uur maatschappelijke stage per leerling meetellen als onderwijstijd. Dit mag verspreid zijn over verschillende schooljaren. De school is eindverantwoordelijk en bepaalt samen met de stagemakelaar, de stagebiedende organisatie en de leerling de invulling van de maatschappelijke stage.

De “Stichting Lichtschip 12 Noord Hinder” vindt dat de MAS een verrijking voor de stichting en de vrijwilligers aan boord is. De jongeren brengen regelmatig nieuwe kennis en energie mee en geven een frisse blik op onze activiteiten. Dat houdt ons scherp en jong !

Kortom, wij zij best blij met de maatschappelijke stages en scholen kunnen ons dan ook gerust benaderen om invulling aan deze stages te geven. Wilt u meer informatie vul dan het contactformulier in of neem contact op met onze coördinator op 06 57 57 57 92.

MASstage

Leerlingen van het SG Helinium met hun begeleider Kees

(juni 2016)

Lees hier een kort verslag over de stage van bovenstaande leerlingen

 

 

 

Sail Amsterdam 2001

Zal van de week een opzet maken van de activiteiten in het verleden waar ook wat foto’s van zijn.
 
Aan boord zijn foto’s tijdens de opbouwfase nadat het schip naar Hellevoet is versleept.
Deze moeten nog gescand worden.

Onderstaand een aantal catagorie fotoboeken van de Noord Hinder.
Nachfolgend einige Bild Kategorie Bücher des Noord Hinder.
Below some category picture books of the Noord Hinder.


DOOP

 

NLgratis

 

LogoNHWSWinkelLichtschip 12 Noord Hinder beschikt over een bescheiden scheepswinkel met artikelen die betrekking hebben op ons mooie schip.

Onderaan de pagina staat een knop "bestelformulier" dat gaat naar een on-line in te vullen formulier.

Van de artikelen is een deel van de tekst een link (blauwe deel) die naar een uitgebreidere omschrijving van het desbetreffende artikel verwijst.

 

Nr.  Omschrijving artikel Prijs
01 Wie schrijft die blijft met de LS 12 Noord Hinder Pen € 1,00
02 Loepje, zakformaat € 1,00
03 Boekje Levensloop Lichtschip 12, 1963 - 2013, Cees de Jong en Roel Brouwer, 2013  € 2,50
04 Boekje Onverwacht bezoek op de Noord Hinder, Cees de Jong, € 2,50
05 Ansichtkaart Nr. 1 LS 12 Noord Hinder aquarel Rob van Straaten € 0,50
06 Ansichtkaart Nr. 2 LS 12 Noord Hinder aquarel Rob van Straaten € 0,50
07 Fles wijn (wit) Colombard Chardonnay 2017 € 6,99
08  Fles wijn (rood) Merlot Cabernet Sauvignon 2017 € 6,99
09 Boekje "Nattigheid", Navigeren op zee, Jacky van Buuren  (NIEUW) € 8,95
 10  Postzegels jaargang 2020 (NIEUW) € 12,00 
 11 Kwartetspel Hellevoetsluis (NIEUW) € 5,75 
  Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten!  

 Bestellen

barcodeBestelformulier

  • U kunt natuurlijk ook deze producten bestellen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin de artikelen die u wenst te ontvangen en het adres waar ze naar toe moeten.
  • U krijgt altijd van ons een bevestiging per mail over de totale kosten (eventueel inclusief verzenden) en een rekening nummer om het geld naar over te maken.
  • Na ontvangst van het geld zullen wij per omgaande de goederen aan u opsturen.
  • Afhalen op het schip is natuurlijk ook een optie, zie hiervoor onze openingstijden.

Contact

Voor afspraken groepsbezoek en informatie:
telefoon +31 6 57 57 57 92

Bezoekadres:
Koningskade 4
3221 CC Hellevoetsluis
Navigatie: Industriehaven 50
Hellevoetsluis

Postadres:
Postbus 1014
3220 BA Hellevoetsluis
E-mail: info@noordhinder.nl

Openingstijden

Onderhoud 2016 tm 2019 Noord Hinder

anbi logo Volg ons op Facebook YT

logo bezoek hellevoetsluis

Shop

NIEUW !

Postzegels jaargang 2020

Postzegels2020 liggend

Naar de winkel